zondag 29 november 2009

Schuldbemiddeling: Weer wat wijzer.

We zijn weer wat wijzer geworden. Onze ogen zijn geopend en we moeten echt eens actie gaan ondernemen en op onze strepen gaan staan.
Het schijnt, en ik zeg dit voor mensen die de collectieve schuldbemiddeling ingaan, dat een schuld nooit hoger kan worden. Enkel lager. Daar doe je het ook voor. Bij ons is dit dus niet zo en ik snap dus niet waar ons geld heen is....
Ten tweede is de schuldbemiddelaar verplicht om elke zes maanden een overzicht in te dienen bij de rechtbank, schuldeisers en schuldenaar. Ook dit is hier nooit gebeurd en dit na 1,5 jaar.
Ook is er een inzagerecht. Je mag dus ten alle tijden je dossier inzien om te zien wat er is gebeurd en hoe de zaken ervoor staan.

Nu...we hebben opnieuw 700 euro leefloon gekregen. Best stom als je bedenkt dat er 1000 besloten is door de rechtbank, er loon binnenkomt van drie part-time banen wat dus zoveel is als 2 full-time (man werkt nacht en ik momenteel 45 uur) en daarnaast ook nog eens een dikke 700 euro kinderbijslag wordt ingehouden. Je mag dan toch aannemen dat er een hele hoop meer is....en dat is ook, de schuldbemiddelaar ontkent dit ook niet, maar deze wil eerst twee maandlonen vast hebben voordat ze leefloon stort.
Met andere woorden, Sinterklaas kunnen we vergeten. (vaste lasten zijn al 450 euro) en Kerst is nu ook teniet gedaan waar ik veel verdriet van heb. We hebben vier kinderen en niks kan er gegeven worden ondanks het vele besparen.

We hebben dus besloten om via de rechter inzage te krijgen en eens te zien hoe en wat we kunnen doen om meer duidelijkheid te krijgen en een eerlijk proces te hebben. Ik ben blij dat schuldbemiddeling bestaat maar zoals het nu gaat lijkt het alsof het nog veel ellendiger wordt dan alle deurwaarders en schulden zelf oplossen.